ଜିଓ ର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଜିଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନିଜର ଦୁଇଟି ସସ୍ଥା ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି

0 30

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜର ୧୪୯ ଓ ୯୮ ର ପ୍ଲାନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଚୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଥରେ ଅଲଗା ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ତାଗଡା ତକ୍କର୍ ଦବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ କୁ ଅଣାଯାଇଛି।

ଜିଓ ର ୧୪୯ ପ୍ଲାନ୍ :

ଜିଓ ନିଜର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କୁ ଆଉଥରେ ଆଣିଛି ତକି ବହୁତ୍ ରୁ ବହୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କୁ ଆସିବେ। ଗ୍ରାହକ ମାନେ ସବୁଦିନ ୧ ଜିବି ର ଡାଟା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ୩୦୦ ମିନିଟ ପାଇବେ ଅଲଗା ନେଟୱର୍କ ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ର ଭେଲିଦିଟି କେବଳ ୨୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

ଜିଓ ର ୯୮ ପ୍ଲାନ୍ :

ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଜିଓ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ୨ ଯିବି ଡାଟା ସହ ଅଲଲିମିଟେଡ଼ କଲ୍ ଜିଓ ଠୁ ଜିଓ ନେଟୱର୍କ କୁ ପାଇପରିବେ। ହେଲେ ଅଲଗା ନେଟୱର୍ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ପଇସା ଦବା କୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଭେଳିଡିଟି ୨୮ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.